InterArt

InterArt = interakce – interpretace – internárodní umění

Projekt vychází ze společné premisi spolupracujících subjektů, že přeshraniční spolupráci v oblasti umění a kultury je třeba společně posilovat a rozvíjet (=interakce). Komunikačním kanálem (=interpretací) je zde unifikovaný jazyk umění mezi národy se společnou státní hranicí (=internárodní).

 Projekt bude v 9 měsících své realizace představovat 3 interpretační aktivity/semináře za účasti významných odborných lektorů v oblasti staré hudby (baroko, klasicismus) při zapojení hudební mládeže, studentů a dospělých ze specifikovaného dotačního území (ČR+BRD). Projekt dále obsahuje na interpretační aktivity navazující 10 společných uměleckých setkávání a 4 koncerty, které budou provozovat hudbu vycházející ze vzdělávacích (interpretačních) aktivit a společných uměleckých setkávání a budou konány jak v ČR, tak v Německu. Podrobněji viz. harmonogram projektu 

  • zapojení hudební mládeže, studentů a dospělých do uměleckých a vzdělávacích aktivit napříč dotačním územím
  • setkávání neprofesionálních umělců přeshraničně
  • zvýšení spolupráce a sdílení zkušeností mezi kulturními spolky přeshraničně zapojení široké veřejnosti do výstupů projektových aktivit (zejména seminářů a koncertů)

 

All right reserved
^