Antonio Vivaldi (1678–1741)

2. prosince 2016, 19.00 hodin

kostel U Ježíška Plzeň

Sonata d moll, RV 63 „La Folia“
Consortium musicum (hrají: Vítězslava Pajerová, Martin Šantora, Tomáš Pohanka a Tereza Živná)


Koncert g moll, RV 157
Consortium musicum


Laudate pueri Dominum, RV 600
Consortium musicum (řídí Vít Aschenbrenner)
Marie Houšková – soprán

 

Marie Houšková

Pochází z malé šumavské vesničky Milínov obce Hlavňovice, v současné době žije v Sušici.
Se zpěvem začala v Karlovarském dívčím sboru na Střední pedagogické fakultě v Karlových Varech pod vedením Jiřího Štrunce. Sólový zpěv vystudovala na Fakultě pedagogické v Plzni u doc. PaedDr. Daniely Mandysové. V současné době pracuje jako učitelka sólového zpěvu v ZUŠ v Sušici.
V roce 1997 vstoupila ve svém rodišti do sboru Svatobor pod vedením Josefa Baierla, kde zpívá do teď nejen jako sborová zpěvačka, ale i jako sólistka. Zpěv se stal nejen její prací, ale i koníčkem, ráda se zapojuje do různých pěveckých projektů nejen v rámci ZUŠ.
Jako sólistka ráda spolupracuje s Kolegiem pro duchovní hudbu v Klatovech pod vedením Víta Aschenbrennera, hostovala v Pošumavském Big Bandu Jaroslava Pletichy, příležitostně zpívá se sušickým triem Tricken Brúdrs a též ráda hostovala nejen pěvecky ale i dirigentsky a herecky v Ochotnickém spolku Zmrzlík Petra Oukropce v Těchonicích (2008 – Dáma na kolejích, 2010 – Tajemný hrad v Karpatech, 2013 – Prodanka).
Její repertoár je široký – od staré muziky po současnost. 

Requiem za Vojtěcha hraběte Czernina

1. listopadu 2016, 17.00 hodin

Chválenice, kostel sv. Martina

Luigi Cherubini (1760–1842): Requiem en ut mineur, à la mémoire de Louis XVI (1816)

Slavnostním koncertem v kostele sv. Martina ve Chválenicích chceme připomenout osobnost majitele panství Nebílovy - Šťáhlavy - Chocenice Vojtěcha hraběte Czernina z Chudenic (1746-1816), jehož 200. výročí smrti si letos připomínáme. Vojtěch Czernin byl mj. stavebníkem klasicistního zámku Kozlu u Šťáhlav a zasloužil se o celkovou obnovu (v té době zpustlého) zámku v Nebílovech. Místem posledního odpočinku hraběte Vojtěcha Czernina je rodinná hrobka na hřbitově ve Šťáhlavech. V kostele sv. Martina ve Chválenicích je pochován jeho otec hrabě Heřman Czernin.

 

Jan Dismas ZELENKA, Johann Sebastian BACH

7. října 2016, 19.00 hodin

kostel sv. Petra a Pavla, Plzeň-Litice

Jan Dismas Zelenka
Hipocondrie à 7 Concertanti, ZWV 187

Johann Sebastian Bach
Braniborský koncert č. 5

Jan Dismas Zelenka
Missa Sancti Blasii, ZWV 22 

Consortium musicum
Kolegium pro duchovní hudbu
Vít Aschebrenner - dirigent
Ludmila Nová - soprán
Lucie Bínová - alt
Jaromír Bína - tenor
Martin Borovský - bas
Tereza Živná - cembalo

 

Benefiční koncert v refektáři

19. srpna 2016, 19.30 hod.

Klatovy, refektář jezuitské koleje

Vážení přátelé, Consortium musicum, z. s., ve spolupráci s Artis fontes, z. s., vás zve na benefiční koncert v refektáři jezuitské koleje (refektář bude přístupný z nádvoří jezuitské koleje).


Johann Joseph Fux (1660–1741)
Ouverture in G minor, K 355

François Couperin (1668–1733)
Suita Douziéme ordre

Antonio Bertali (1605–1669)
Sonata ă 6 violis

Georg Philipp Telemann (1681–1767)
Sonata in E minor (TWV 41:e5)

František Xaver Brixi (1732–1771)
Vesperae Solennes de Confessore
z archivu klatovské jezuitské koleje

Antonio Vivaldi (1678–1741)
Magnificat g moll, RV 610

Vystoupí orchestr Consortium musicum, sbor Kolegium pro duchovní hudbu se sólisty, Tereza Živná (cembalo) a Jakub Michl (viola da gamba).

Akci finančně podpořil Plzeňský kraj, Nadace Český hudební fond a Klatovské katakomby, z. s.

Slavnostní liturgie (M.D.C.C.)

neděle 10. července 2016 od 10.00 hodin

Arciděkanský kostel Narození Panny Marie v Klatovech

Vyvrcholení klatovských pouťových oslav v podobě slavnostní liturgie (mše) k zázraku obrazu zdejší Bohorodičky, který se 8. července 1685 začal „krví potit“ a brzy proslul četnými zázraky, připadne na neděli 10. července 2016. Při slavné poutní bohoslužbě v Arciděkanském kostele Narození Panny Marie v Klatovech zazní díla z oblasti duchovní hudby 17. a 18. století, na jejichž interpretaci se bude podílet orchestr Consortium musicum a sbor Kolegium pro duchovní hudbu. 

Ke cti svatých apoštolů

sobota 25. června 2016 v 19.00 hodin

kostel sv. Petra a Pavla v Plzni-Liticích

J. P. Sweelinck, J. J. Ryba, B. Marcello a další  

Joannes de Deo Venceslaus Flaschka

Reqviem ex Dis

17. dubna 2016, Plzeň, kostel sv. Petra a Pavla v Liticích, 18.00 hod.
23. dubna 2016, Klatovy, kostel Neposkvrněného početí Panny Marie a sv. Ignáce, 17.00 hod.

Reqviem ex Dis, dosud jediná objevená skladba Jana Václava Flašky (1708/9-1783), v letech 1740-1783 klatovského školního rektora a vedoucího kůru (Rector Chori & Scholae) pochází z majetku figurálního mariánského kůru kostela Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích. Datum jejího vzniku ani zhotovení přeštického opisu není znám. V hudebninách klatovské sbírky se však tato skladba nenachází. O autenticitě autorství svědčí "zašifrovaná" verza jména, jež je na obálce hudebniny psáno pozpátku (Aksalf). Vzhledem k tomu, že se nejedná o Flaškův autograf, můžeme předpokládat, že přeštický opisovatel splnil rektorovo přání zůstat v anonymitě.

Rukopis jako již nepotřebný se patrně koncem 19. století dostal z Přeštic mezi hudebniny sběratele Ondřeje Horníka, s nimiž dále doputoval do sbírek Českého muzea hudby, kde je deponován dodnes pod sign. IX.A 190.

Skladba je dosud jediným svědkem Flaškových hudebních a kompozičních schopností a nepřímo dokládá úroveň jeho hudebního vzdělání, o němž dosud není nic známo.  Jeho partitura ukazuje na velmi solidní hudební školení, jež velmi pravděpodobně musel získat v prostředí některého z duchovních řádů. Klatovský rektor velmi dobře ovládal vedení a harmonizaci basu (generálbas), který je psán velmi dynamickým způsobem. Jeho melodika je však poněkud konzervativní a prozrazuje vídeňské (Fux) a zejména pražské (Wentzely, Černohorský) vlivy počátku 18. století. Ukazuje na Flaškovo hudební školení ve 20. a snad ještě počátkem 30. let.

Na základě těchto souvislostí nelze vyloučit, že tato skladba vznikla ještě za Flaškových studií či případně na počátku jeho klatovského působení, kdy byl repertoár klatovského kůru doplňován ještě o pozdně barokní kompozice. Není příliš pravděpodobné, že by Falška tímto stylem komponoval i v pozdější době, kdy farní kůr doplňoval o moderní díla klasicistních skladatelů (Stamic, Kopřiva aj.), byť samozřejmě vyloučit to nelze - podobná stylová dvojkolejnost je například doložena u Kryštofa Karla Gayera (1668-1734), v letech 1705-1738 svatovítského kapelníka v Praze.

 

Přejeme vám i příští rok naplněný štěstím a dobrou hudbou...

Copyright (c) Consortium musicum, z. s.

Kromě výslovně uvedených částí podléhá dílo licenci Creative Commons Uveďte autora 4.0 International.

^